Parlementair werk

Als Vlaams parlementslid spits ik mij toe op een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen.

Door mijn jarenlang engagement als schepen in Antwerpen ben ik van zeer nabij betrokken bij de uitdagingen waar grote steden mee geconfronteerd worden.  Als plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit volg ik, samen met de collega’s uit de Antwerpse regio, een aantal grote dossiers met betrekking tot Antwerpen en omgeving op. Ik ben er stellig van overtuigd dat een goede samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale stadsbesturen een enorme meerwaarde betekent om de uitdagingen op mobiliteitsvlak aan te gaan. Daar wil ik als schepen en als parlementslid hard aan werken.

Een ander thema waar ik intens mee bezig ben is sport. Ik ben zelf een fervent sporter. Mijn passie voor de bokssport brengt mij twee tot drie keer per week naar de training waar ik deze intensieve sport met veel enthousiasme beoefen. Hiernaast ben ik ook  een gedreven loper. Talloze keren nam ik al deel aan loopwedstrijden zoals de Ten Miles, marathons en triatlons. Maar ook zwemmen en tennissen kennen voor mij geen geheimen. Ik moet er dus niet meer van overtuigd worden dat sporten gezond en aangenaam is. In de commissie Jeugd, Cultuur, Sport en Media zet ik me, als plaatsvervangend lid, volledig in voor alle sporten. Daarbij heb ik oog voor zowel de professionele als de amateursportbeoefening.

Als effectief lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn ten slotte, richt ik mijn aandacht onder meer op de grote milieuvraagstukken waar Vlaanderen mee wordt geconfronteerd. 

De komende weken, maanden en jaren zal ik mij als Vlaams parlementslid volledig blijven inzetten om mijn controlerende taak als parlementair zo goed mogelijk te vervullen.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Ludo Van Campenhout, Koen Daniëls, Dirk de Kort, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz en Annick De Ridder
1483 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende lage-emissiezones

van Bart Nevens, Lode Ceyssens, Ludo Van Campenhout, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe en Valerie Taeldeman
454 (2014-2015) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende innovatie binnen het betalend individueel personenvervoer

van Paul Van Miert, Ludo Van Campenhout, Lode Ceyssens, Dirk de Kort, Mathias De Clercq en Annick De Ridder
301 (2014-2015) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 19 april 2018 14.51u

(2017-2018)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 28 - woensdag 28 maart 2018 15.42u

(2017-2018)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 19 - woensdag 17 januari 2018 14.42u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2