Parlementair werk

Als Vlaams parlementslid spits ik mij toe op een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen.

Door mijn jarenlang engagement als schepen in Antwerpen ben ik van zeer nabij betrokken bij de uitdagingen waar grote steden mee geconfronteerd worden.  Als plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit volg ik, samen met de collega’s uit de Antwerpse regio, een aantal grote dossiers met betrekking tot Antwerpen en omgeving op. Ik ben er stellig van overtuigd dat een goede samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale stadsbesturen een enorme meerwaarde betekent om de uitdagingen op mobiliteitsvlak aan te gaan. Daar wil ik als schepen en als parlementslid hard aan werken.

Een ander thema waar ik intens mee bezig ben is sport. Ik ben zelf een fervent sporter. Mijn passie voor de bokssport brengt mij twee tot drie keer per week naar de training waar ik deze intensieve sport met veel enthousiasme beoefen. Hiernaast ben ik ook  een gedreven loper. Talloze keren nam ik al deel aan loopwedstrijden zoals de Ten Miles, marathons en triatlons. Maar ook zwemmen en tennissen kennen voor mij geen geheimen. Ik moet er dus niet meer van overtuigd worden dat sporten gezond en aangenaam is. In de commissie Jeugd, Cultuur, Sport en Media zet ik me, als plaatsvervangend lid, volledig in voor alle sporten. Daarbij heb ik oog voor zowel de professionele als de amateursportbeoefening.

Als effectief lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn ten slotte, richt ik mijn aandacht onder meer op de grote milieuvraagstukken waar Vlaanderen mee wordt geconfronteerd. 

De komende weken, maanden en jaren zal ik mij als Vlaams parlementslid volledig blijven inzetten om mijn controlerende taak als parlementair zo goed mogelijk te vervullen.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende innovatie binnen het betalend individueel personenvervoer

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Ludo Van Campenhout, Lode Ceyssens en Paul Van Miert
301 (2014-2015) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het organiseren van roofvogelshows op locaties met een openbaar karakter

van Ludo Van Campenhout aan minister Ben Weyts
2288 (2016-2017)

Actuele vraag over het niet uitvoeren van de Vlaamse spoorstrategie

van Ludo Van Campenhout aan minister Ben Weyts
399 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Winterschade gewestwegen - Provincie Antwerpen

van Ludo Van Campenhout aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1044 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over een aangepaste weginfrastructuur voor snelle elektrische fietsen (speedpedelecs)

van Björn Rzoska aan minister Ben Weyts
442 (2016-2017)

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

van de Vlaamse Regering
15 (2016-2017) nr. 1

Actualiteitsdebat over het overleg betreffende de spoorinvesteringen en het realiseren van de Vlaamse spoorprioriteiten

met Marino Keulen, Annick De Ridder, Stefaan Sintobin, Joris Vandenbroucke, Lode Ceyssens, Matthias Diependaele, Björn Rzoska, Mathias De Clercq, Ludo Van Campenhout en Ben Weyts
11 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2