Parlementair werk

Als Vlaams parlementslid spits ik mij toe op een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen.

Door mijn jarenlang engagement als schepen in Antwerpen ben ik van zeer nabij betrokken bij de uitdagingen waar grote steden mee geconfronteerd worden.  Als plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit volg ik, samen met de collega’s uit de Antwerpse regio, een aantal grote dossiers met betrekking tot Antwerpen en omgeving op. Ik ben er stellig van overtuigd dat een goede samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale stadsbesturen een enorme meerwaarde betekent om de uitdagingen op mobiliteitsvlak aan te gaan. Daar wil ik als schepen en als parlementslid hard aan werken.

Een ander thema waar ik intens mee bezig ben is sport. Ik ben zelf een fervent sporter. Mijn passie voor de bokssport brengt mij twee tot drie keer per week naar de training waar ik deze intensieve sport met veel enthousiasme beoefen. Hiernaast ben ik ook  een gedreven loper. Talloze keren nam ik al deel aan loopwedstrijden zoals de Ten Miles, marathons en triatlons. Maar ook zwemmen en tennissen kennen voor mij geen geheimen. Ik moet er dus niet meer van overtuigd worden dat sporten gezond en aangenaam is. In de commissie Jeugd, Cultuur, Sport en Media zet ik me, als plaatsvervangend lid, volledig in voor alle sporten. Daarbij heb ik oog voor zowel de professionele als de amateursportbeoefening.

Als effectief lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn ten slotte, richt ik mijn aandacht onder meer op de grote milieuvraagstukken waar Vlaanderen mee wordt geconfronteerd. 

De komende weken, maanden en jaren zal ik mij als Vlaams parlementslid volledig blijven inzetten om mijn controlerende taak als parlementair zo goed mogelijk te vervullen.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen

van Annick De Ridder, Jos De Meyer, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Dirk de Kort en Ludo Van Campenhout
1483 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende lage-emissiezones

van Valerie Taeldeman, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe, Lode Ceyssens, Ludo Van Campenhout en Bart Nevens
454 (2014-2015) nr. 2

Voorstel van resolutie betreffende innovatie binnen het betalend individueel personenvervoer

van Annick De Ridder, Dirk de Kort, Mathias De Clercq, Ludo Van Campenhout, Lode Ceyssens en Paul Van Miert
301 (2014-2015) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Overstromingsgevoelig gebied - Impact remediërende lokale infrastructuurmaatregelen

van Ludo Van Campenhout aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
478 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Lage-emissiezone (LEZ) Antwerpen - Impact op uitstoot fijn stof

van Ludo Van Campenhout aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
415 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Reservatiestroken - Provincie Antwerpen

van Ludo Van Campenhout aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
396 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de verkeerschaos rond Antwerpen door de problemen met de Kennedytunnel

van Anke Van dermeersch aan minister Ben Weyts
339 (2017-2018)

Actuele vraag over het onderhoud van tunnels, naar aanleiding van de problemen aan de Kennedytunnel

van Marino Keulen aan minister Ben Weyts
341 (2017-2018)

Actuele vraag over de verkeersellende door de werken aan de Kennedytunnel

van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
340 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2