Parlementair werk

Als Vlaams parlementslid spits ik mij toe op een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen.

Door mijn jarenlang engagement als schepen in Antwerpen ben ik van zeer nabij betrokken bij de uitdagingen waar grote steden mee geconfronteerd worden.  Als plaatsvervangend lid van de commissie Mobiliteit volg ik, samen met de collega’s uit de Antwerpse regio, een aantal grote dossiers met betrekking tot Antwerpen en omgeving op. Ik ben er stellig van overtuigd dat een goede samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale stadsbesturen een enorme meerwaarde betekent om de uitdagingen op mobiliteitsvlak aan te gaan. Daar wil ik als schepen en als parlementslid hard aan werken.

Een ander thema waar ik intens mee bezig ben is sport. Ik ben zelf een fervent sporter. Mijn passie voor de bokssport brengt mij twee tot drie keer per week naar de training waar ik deze intensieve sport met veel enthousiasme beoefen. Hiernaast ben ik ook  een gedreven loper. Talloze keren nam ik al deel aan loopwedstrijden zoals de Ten Miles, marathons en triatlons. Maar ook zwemmen en tennissen kennen voor mij geen geheimen. Ik moet er dus niet meer van overtuigd worden dat sporten gezond en aangenaam is. In de commissie Jeugd, Cultuur, Sport en Media zet ik me, als plaatsvervangend lid, volledig in voor alle sporten. Daarbij heb ik oog voor zowel de professionele als de amateursportbeoefening.

Als effectief lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn ten slotte, richt ik mijn aandacht onder meer op de grote milieuvraagstukken waar Vlaanderen mee wordt geconfronteerd. 

De komende weken, maanden en jaren zal ik mij als Vlaams parlementslid volledig blijven inzetten om mijn controlerende taak als parlementair zo goed mogelijk te vervullen.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat het verkrijgen van een toestemming wegens therapeutische noodzaak en het invoeren van het begrip dopingcontroleur betreft)

van Herman Wynants, Joris Poschet, Lionel Bajart, Peter Wouters, Orry Van de Wauwer en Ludo Van Campenhout
1848 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

van Herman Wynants, Joris Poschet, Lionel Bajart, Orry Van de Wauwer, Ludo Van Campenhout en Peter Wouters
1848 (2018-2019) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de vereenvoudiging van de administratieve procedure voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur

van Herman Wynants, Jos Lantmeeters, Peter Wouters, Paul Cordy, Ludo Van Campenhout en Lieve Maes
1822 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 19 april 2018 14.51u

(2017-2018)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 28 - woensdag 28 maart 2018 15.42u

(2017-2018)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 19 - woensdag 17 januari 2018 14.42u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende een moratorium op de vossenjacht

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Lode Ceyssens
902 (2016-2017) nr. 2

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende een moratorium op de vossenjacht

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Lode Ceyssens
902 (2016-2017) nr. 2

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2