Nieuws over dit onderwerp

100 miljoen euro voor het spoorverkeer

Op 12 december 2017 geraakte bekend dat minister Weyts 100 miljoen euro vrijmaakt voor een aantal belangrijke investeringen in het spoor in Vlaanderen. Alhoewel investeringen in het spoor eigenlijk …

Verder investeren in het spoor

Tijdens de plenaire zitting in het Vlaams Parlement op 7 juni 2017 werd gedebatteerd over de Vlaamse Spoorstrategie. Vlaams volksvertegenwoordiger Ludo Van Campenhout volgt dit dossier op de voet en …

Inzetten op combimobiliteit

Traditioneel worden eind december in het Vlaams Parlement de begroting en de beleidsbrieven voor het volgende kalenderjaar besproken. In een marathonzitting van twee dagen komen - naast algemene …