Nieuws over dit onderwerp

De lage emissie zone in Antwerpen

In het buitenland bestaat het al langer. In Nederland hebben meerdere steden een milieuzone, in Duitsland zijn er ‘Umweltzones’, Londen heeft een Low Emission Zone en ook steden in onder meer Zweden, …

Een Vlaams kader voor de ‘Lage Emissie Zone’

Op 20 oktober 2015 besprak de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, waar Vlaams volksvertegenwoordiger Ludo Van Campenhout deel van uitmaakt, het ontwerp …

Naar een ecologisch drinkwatertarief voor bedrijven?

Eind 2014 liep de toestemming van de Europese Commissie af om de distributie van grijswater te subsidiëren. Grijswater is een verzamelnaam voor licht verontreinigd water of oppervlaktewater dat …