Nieuws over dit onderwerp

Naar reglementering voor houden van roofvogels

In Vlaanderen is er tot op vandaag geen specifieke wetgeving voor het houden van roofvogels in gevangenschap. Samen met het populairder worden van de valkerij, groeit echter ook het aantal problemen, …

Op weg naar een positieflijst voor reptielen

De laatste jaren won het houden van reptielen sterk aan populariteit. Reptielen vormen echter een zeer heterogene diergroep, met talloze soorten en ondersoorten. Deze dieren hebben dan ook zeer …

Reglement voor eigenaars van roofvogels in de maak

Het houden van roofvogels in gevangenschap wordt steeds populairder. Nochtans vraagt het houden van deze vogels heel wat werk en moet de eigenaar ook kennis hebben van het voedingspatroon, de …