Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ludo Van Campenhout op 16 maart 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Vlaams Parlement

In het buitenland bestaat het al langer. In Nederland hebben meerdere steden een milieuzone, in Duitsland zijn er ‘Umweltzones’, Londen heeft een Low Emission Zone en ook steden in onder meer Zweden, Denemarken en Italië weren de meest vervuilende voertuigen uit hun stad. Sinds 1 februari 2017 is de …

Door Ludo Van Campenhout op 26 november 2015, over deze onderwerpen: Algemeen, Antwerpen, Leefmilieu, Mobiliteit, Vlaams Parlement

Op 20 oktober 2015 besprak de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, waar Vlaams volksvertegenwoordiger Ludo Van Campenhout deel van uitmaakt, het ontwerp van decreet betreffende de Lage Emissie Zones. ‘Vlaanderen moest bijkomende maatregelen nemen tegen …

Door Ludo Van Campenhout op 8 juli 2015, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Vlaams Parlement

Eind 2014 liep de toestemming van de Europese Commissie af om de distributie van grijswater te subsidiëren. Grijswater is een verzamelnaam voor licht verontreinigd water of oppervlaktewater dat opgewaardeerd wordt tot een kwaliteit die voldoende is om gebruikt te worden bij bepaalde industriële …

Door Ludo Van Campenhout op 21 oktober 2014, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Vlaams Parlement

De waterkwaliteit van de Vlaamse rivieren, beken en grachten is de laatste 15 jaar nooit zo goed geweest als nu. Vooral door het minder bemesten van de velden zijn de nitraatconcentraties naar het laagste peil gezakt sinds 1999. In de nitraatrichtlijn en het mestdecreet wordt een norm van 50 mg …