Vlaanderen geeft 2,3 miljoen aan Antwerpse sportcentra

Door Ludo Van Campenhout op 6 juli 2018, over deze onderwerpen: Algemeen, Antwerpen, Sport
zwemcentrum_park_groot_schijn

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft 2,3 miljoen euro subsidies uitgetrokken voor drie bovenlokale sportinfrastructuurprojecten in Antwerpen. Het gaat om financiële ondersteuning van het zwemcentrum Sportoase Park Groot Schijn in Deurne (1,1 miljoen euro), het Basketcentrum voor de Giants in Merksem (908.891 euro) en de vernieuwing van het stadion voor Berchem Sport (298.114 euro).

‘We erg blij met deze ondersteuning van de Vlaamse regering’, reageert schepen voor sport Ludo Van Campenhout. ‘Dat geeft ons extra financiële ruimte om nieuwe sportcentra te bouwen  en renoveren. Want onze sporters verdienen de beste en de modernste infrastructuur.‘

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft 22.640.732 euro subsidies toegekend aan 47 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over heel Vlaanderen. Het gaat zowel om nieuwbouwprojecten als om renovaties. Volgend jaar kunnen initiatiefnemers opnieuw meedingen naar subsidies, dit keer voor een bedrag van 10 miljoen euro.

Sinds zijn aantreden als Vlaams minister van Sport heeft Philippe Muyters consequent ingezet op de vernieuwing en uitbouw van de sportinfrastructuur in Vlaanderen. “Dat was ook hoog nodig,” zegt minister Muyters, “Onze sporthallen, -terreinen en zwembaden waren enorm verouderd en er waren grote tekorten. We moesten echt een tandje bijsteken. In de eerste jaren heb ik gewerkt aan de meest acute problemen zoals de zwembaden. Maar intussen heb ik een meer vraaggericht systeem ontwikkeld zodat initiatiefnemers zelf elk jaar projecten kunnen indienen. Zij weten immers het best waar er in hun regio het meeste nood aan is. Deze manier van werken is zonder meer een succes. In deze oproep waren er 60 aanvragen, waarvan we er nu 47 kunnen honoreren.” 

Dat vraaggericht systeem is het Sportinfrastructuurplan, een jaarlijkse mogelijkheid voor private en publieke initiatiefnemers om projecten van bovenlokaal belang in te dienen. Vlaanderen subsidieert tot 30% van het investeringsbedrag, met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Het kan gaan om nieuwbouwprojecten en om renovaties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is