Scholen zetten deuren open voor sportclubs

Door Ludo Van Campenhout op 8 juni 2018, over deze onderwerpen: Algemeen, Antwerpen, Sport

Zes Antwerpse scholen kunnen dankzij de steun van Vlaams ministers Philippe Muyters en Hilde Crevits hun sporthal open stellen voor sportclubs. Om hun sporthallen aan te passen, zodat ze  buiten de schooluren te gebruiken zijn, krijgen ze samen 822.792 euro.

“In onze scholen is er heel veel waardevolle sportinfrastructuur, waar clubs en sporters vaak nog onvoldoende gebruik van kunnen maken. Sport en onderwijs slaan de handen in elkaar om scholen te overtuigen hun sportinfrastructuur naschools en in het weekend open te stellen en hen te helpen dat praktisch mogelijk te maken”, zegt Vlaams minister voor sport Philippe Muyters.

In Antwerpen gaat het om de GO!Campus Hoboken, het stedelijk lyceum Quellin, De Piramide, de Leerexpert, Het Baronneke in de Deurne en de GO! Basisschool Ieperman.

‘We zijn Vlaanderen opnieuw dankbaar’, reageert schepen voor sport Ludo Van Campenhout. ‘Dankzij deze steun kunnen we de sportinfrastructuur van nog meer scholen buiten hun uren open stellen voor onze clubs. Door dit initiatief kunnen we de bestaande accommodatie optimaal.‘     

In scholen is heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook zonde dat die naschools, in het weekend en in de vakantie nog te vaak leeg staat. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een struikelblok, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de exploitatiekosten...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is