Een Vlaams kader voor de ‘Lage Emissie Zone’

Door Ludo Van Campenhout op 26 november 2015, over deze onderwerpen: Algemeen, Antwerpen, Leefmilieu, Mobiliteit, Vlaams Parlement
Uitlaat

Op 20 oktober 2015 besprak de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, waar Vlaams volksvertegenwoordiger Ludo Van Campenhout deel van uitmaakt, het ontwerp van decreet betreffende de Lage Emissie Zones.

‘Vlaanderen moest bijkomende maatregelen nemen tegen het fijn stof. In 2010 werd een onderzoek gestart om na te gaan of de invoering van een Lage Emissie Zone in Vlaanderen haalbaar is. De maatregel vereiste onder meer de invoering van een nieuw verkeersbord en er moest een goed handhavingskader door de lokale besturen worden uitgewerkt.’, zegt Ludo Van Campenhout, die in de plenaire vergadering van 18 november 2015 verslag uitbracht van de besprekingen in de commissie.

Ludo Van Campenhout: ‘Een Lage Emissie Zone (LEZ) is een zone met een selectief toelatingsbeleid om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het algemeen kader wordt op Vlaams niveau ontwikkeld, maar het decreet biedt de lokale besturen een ruime mogelijkheid om zeer specifieke, situationele maatregelen te nemen. Het decreet LEZ gaat over een selectief toelatingsbeleid. De Vlaamse Regering bepaalt de gewestelijke toelatingscriteria en de gemeenten kunnen bepalen of de voertuigen die aan deze criteria voldoen, verboden worden of onder bepaalde regels toegelaten zijn. De gemeenten kunnen tevens kiezen voor een lokale toegang tegen betaling. Het toezicht gebeurt via nummerplaatcontrole.’

De stad Antwerpen werd geselecteerd als pilootproject. Vanaf 2016 zal in Antwerpen een LEZ voor een gebied van minstens 200.000 inwoners worden ingevoerd.

‘Het is belangrijk dat het decreet een ruime marge laat aan lokale besturen om zeer specifieke maatregelen voor hun stad of gemeente in te voeren,’ zegt Ludo Van Campenhout, die ook benadrukt dat er sociale correcties moeten komen.

‘Een ander belangrijk aspect is dat de opbrengsten van de LEZ gebruikt worden voor duurzame maatregelen, net zoals we in Antwerpen de opbrengsten van de parkeerretributies onder meer gebruiken voor het succesvolle Velo-project’, aldus Ludo Van Campenhout.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is