De lage emissie zone in Antwerpen

Door Ludo Van Campenhout op 16 maart 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Vlaams Parlement

In het buitenland bestaat het al langer. In Nederland hebben meerdere steden een milieuzone, in Duitsland zijn er ‘Umweltzones’, Londen heeft een Low Emission Zone en ook steden in onder meer Zweden, Denemarken en Italië weren de meest vervuilende voertuigen uit hun stad.

Sinds 1 februari 2017 is de Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever de eerste lage emissie zone (LEZ) in ons land. De bedoeling van het weren van de meest vervuilende voertuigen is het verbeteren van de luchtkwaliteit. Of een voertuig de LEZ nog binnen mag hangt af van de euronorm. Die norm, een cijfer van 1 tot 6, staat in principe op het inschrijvingsbewijs van het voertuig: hoe hoger het cijfer, hoe minder het voertuig vervuilt.

De LEZ wordt aangegeven met een speciaal verkeersbord. De controle op de LEZ gebeurt door slimme camera’s die inzoomen op de nummerplaat van voertuigen. Die nummerplaat wordt vergeleken met een lijst van toegelaten voertuigen.

Gedurende de eerste maand na de invoering van de LEZ werden nog geen boetes uitgeschreven. Overtreders werden enkel attent gemaakt op het feit dat ze met hun voertuig de LEZ niet meer in mogen.

Uit de eerste cijfers blijkt dat de LEZ wel degelijk invloed heeft. Daar waar in het totale Belgische wagenpark ongeveer 20% van de voertuigen niet aan de normen van de LEZ voldoet, zag men dat in de maand februari slechts 5% van de voertuigen die de LEZ binnenreden niet aan de voorwaarden voldeed. In de loop van de maand daalde dat aantal zelfs naar minder dan 5% en de verwachting is dat dit aantal in de toekomst nog gaat verminderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is